Børn fra landsbyen i jordskælvsområdet.

Børneklubberne i Nepal er placeret i slummen, i fattige landsbyer, i jordskælvsområder og blandt børnearbejdere.

Klubberne har til formål at hjælpe børnene til at forstå deres rettigheder. At få bedre selvværd, at give dem glæde og sjov i hverdagen, så de får et break fra deres barske virkelighed.

At beskytte dem mod udnyttelse og fra at blive solgt til prostitution, som mange børn var i stor fare for efter det tragiske jordskælv sidste år, hvor mange mistede deres forældre.

Der er 8 børneklubber i Nepal, opstartet af Shubhas i samarbejde med lokale ledere fra kirker i Nepal. Hver børneklub ledes af en lokal leder.

 

 

Sportsdag i Kathmandu med gadebørn og børn fra slummen.

Børneklubberne rækker ud til flere hundrede børn om ugen. I 2012 blev der opstartet 4 børneklubber i Kathmandu med økonomisk støtte fra Danida. Denne hjælp er med til at skabe rum for forskellige aktiviteter som sportsdage og udflugter og at købe forfriskninger til børnene, som er så fattige, at de ofte må gå sultne i seng. Sorrow to Joy har startet 2 børneklubber i små landsbyer. Der er også ved at blive lavet et par børneklubber vest på i Kohalpur og i Hercule.